banner

Ontwikkelingen

20-01-2011
Na een intensieve periode van implementatie, onder begeleiding van organisatie advies bureau De Vaart, hebben DCS Coating Services en Wrap-it te Moerdijk het eerste IMA MVO Aantoonbaar certificaat in ontvangst genomen. Bureau Veritas Certification heeft het certificatie traject verzorgd. Felicitaties aan dhr. De Keizer , directeur van DCS, met het behalen van deze prestatie.

25-06-2010
Het eerste bedrijf heeft zich aangemeld voor MVO norm 2010 certificering. Drecht Coating Services heeft in december de documentatiebeoordeling en in januari de implementatie audit.30-05-2010

Bureau Veritas Certification heeft als eerste certificerende instantie aangegeven bedrijven tegen de IMA MVO norm 2010/1 te gaan Certificeren. Voor meer informatie over een certificeringstraject kunt u contact opnemen met dhr R. van het Wout op 088-4505500 of mailen naar verkoopnederland@nl.bureauveritas.com11-05-2010
Voor een goed draagvlak voor deze MVO-norm is het noodzakelijk dat verschillende partijen zich achter dit initiatief scharen. Wij noemen er hier enkele:

- De overheid
We hebben gemerkt dat de (lokale) overheden zelf ook nog worstelen met de vertaalslag van het beleid naar concrete, toetsbare inkoopcriteria. Inkopers die bij de overheid werken zullen houvast hebben aan het feit dat bedrijven volgens de MVO-norm gecertificeerd zijn.

- Het bedrijfsleven
De belangrijkste motivatie om Instituut MVO Aantoonbaar op te richten komt uit het bedrijfsleven. Zij hebben graag concrete spelregels waar zij hun bedrijf op in kunnen richten. Zeker in de huidige tijd verliezen bedrijven niet graag orders omdat hun presentatie van hoe maatschappelijk verantwoord zij wel niet ondernemen wordt afgetroefd door de concurrent. Er dreigt een soort "MVO-Wedloop" te ontstaan die de balans tussen de 3P's verstoort. Overigens is het bedrijfsleven zich veelal zeer bewust van haar verantwoordelijkheden en is zij, mits praktisch haalbaar, ook graag op de hoogte van het "MVO-gehalte" van haar leveranciers

- Certificerende instellingen
Voor de certificerende instellingen ligt de uitdaging om voldoende goed opgeleide auditoren in te zetten zodat een MVO-norm certificaat een voldoende garantie geeft.

- NEN
Het mooiste zou zijn, als de NEN met al haar kennis en kunde mee zou willen werken om de MVO-norm naar volwassenheid te brengen.

Daartoe heeft het instituut MVO Aantoonbaar 11 mei een presentatie voor de NEN.

[LINK MVO presentatie 11 mei 2010] Voor deze presentatie dient u een pdf reader op uw computer te hebben geïnstalleerd.30-04-2010
Dit filmpje, 'The Story of Stuff', geeft duidelijk het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen aan.