Instituut MVO Aantoonbaar

Instituut MVO Aantoonbaar zet zich in voor bedrijven die op een transparante en pragmatische wijze hun maatschappelijk verantwoorde manier van ondernemen aantoonbaar willen maken.Groene Globe

Rol overheid
Sinds de overheid haar duurzaam inkoopbeleid heeft uitgezet en daarmee heeft aangegeven dat zij het belangrijk vindt om zaken te doen met bedrijven die maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vindt bij branches en bedrijven een wildgroei aan initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen plaats. Dit om aan overheid en andere opdrachtgevers aan te tonen dat men maatschappelijk verantwoord bezig is.

ISO 26000 (dis)
Hoewel de ISO 26000 (dis) een richtlijn is die aangeeft waaraan men zou kunnen denken, is het (nog) geen norm volgens welke een bedrijf kan certificeren.

Instituut MVO Aantoonbaar erkent dat er niet één harde maatstaf is die bepaald of bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maar zij is wel van mening dat het mogelijk moet zijn om, net als bij bijvoorbeeld de kwaliteitsnorm ISO 9001 en de milieunorm ISO 14001, een toets te ontwikkelen die aantoonbaar maakt dat het bedrijf haar maatschappelijke verantwoordelijkheid inventariseert, onderkent en aantoonbaar inbedt in haar dagelijkse bedrijfsvoering.Aantoonbaarwegwijzer
Ook is Instituut MVO Aantoonbaar van mening dat een dergelijk certificaat noodzakelijk is omdat anders allerlei bedrijven in hun dringende behoefte om opdrachten van de overheid te krijgen, bovenmatig veel energie gaan steken in het aantoonbaar maken van hun goede bedoelingen. Energie die zeker in de huidige economische situatie efficiënt aangewend moet worden.

Instituut MVO Aantoonbaar is groot voorstander van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar wil graag onderstrepen dat het gaat om een balans tussen People, Planet en Profit. Bedrijven moeten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
kennen, maar hun bestaansrecht niet uit het oog verliezen.

Daarom heeft de Instituut MVO Aantoonbaar een MVO-norm ontwikkeld, namelijk de IMA MVO norm 2010/1

vergrootglass

Onderscheidend vermogen van MVO Aantoonbaar

In de huidige markt bestaan een aantal initiatieven die bedrijven de mogelijkheid bieden hun maatschappelijke prestaties te laten meten, echter bestaat er geen enkel initiatief dat de grondslag heeft van een managementsysteem.

Onze mening is dat het juist essentieel is om bedrijven op een pragmatische manier met maatschappelijk verantwoord ondernemen bezig te laten zijn en hun prestaties daarmee ook continu te verbeteren.

Lees meer »