banner

Het onderscheidend vermogen van MVO Aantoonbaar

In de huidige markt bestaan een aantal initiatieven die bedrijven de mogelijkheid bieden hun maatschappelijke prestaties te laten meten, echter bestaat er geen enkel initiatief dat de grondslag heeft van een managementsysteem. Onze mening is dat het juist essentieel is om bedrijven op een pragmatische manier met maatschappelijk verantwoord ondernemen bezig te laten zijn en hun prestaties daarmee ook continu te verbeteren.

Voordelen:

  • 1. Met deze norm is er directe aansluiting met managementsystemen als ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 en VCA.
  • 2. Laagdrempelig om te implementeren wanneer reeds een ISO systeem aanwezig is. Het betreffen aanvullingen op het bestaande systeem i.p.v. een nieuw op te zetten systeem.
  • 3. Met deze norm verbetert u uw bedrijfsvoering continue op het gebied van MVO.
  • 4. De norm is een managementsysteem en beslaat daarmee uw gehele bedrijfsvoering en geen afzonderlijke deelaspecten.
  • 5. Met deze norm toont u niet alleen aan dat u uw MVO aspecten heeft geïnventariseerd, maar dat MVO een onderdeel is van uw bedrijfsvoering.
  • 6. IMA MVO norm richt zich op een inspanningsverbintenis en geen prestatieverbintenis. Dit is overeenkomstig met de filosofie van de ISO 26000 richtlijn.